Yüze yağ transplantasyonu veya yağ greftlemesi işlemi yüz germe işlemlerinden ayrı olarak tek başına uygulanabilir mi?

Eğer yaşlanma ile beraber yüzde oluşan hacim kaybı temel sorun ise yağ grefti uygulaması tek başına da yüz gençleştirme için kullanılabilir. Ancak hastaların önemli bir kısmında yer çekiminin etkisiyle özellikle boyunda ve alt çenede oluşan sarkma ve yüzde hacim kaybı bir arada geliştiklerinden genelde ileri yaş grubunda her iki yöntemi bir arada kullanmayı tercih etmekteyiz. Bu sebeple yağ greftlemesi ve yüz germe yöntemleri modern estetik cerrahide birbirlerini tamamlayıcı yöntemler olarak kullanılmaktadır.