Tam yüz gençleştirme ameliyatlarında anestezi gerekir mi?

Tam yüz gençleştirme ameliyatları ameliyathane ortamında, genel anestezi ya da ağır sakinleştiriciler (sedasyon) altında gerçekleştirilir.