Öğrenim Kurumları ve Akademik Görevleri

Öğrenim Durumu:


Eğitim Durumu

Okul Adı

Programı/Alanı

Başlangıç Yılı

Mezun Olduğu Yıl

Bulunduğu Şehir

Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi - İngilizce Bölümü

1989

1996

Ankara

Tıpta Uzmanlık

Hacettepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Klinik İhtisas

1997

2003

Ankara

Klinik Fellowluk

Providence Hospital Craniofacial Institute

Kraniyofasiyal Klinik Fellow

2006

2007

Southfield /USA

Doktora

Yüksel Lisans

Hacettepe Üniversitesi

İleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Kraniomaksillofasiyal Cerrahi

2005

2008

Ankara

TıptaYan Dal Uzmanlık

Sağlık Bakanlığı

El Cerrahisi Klinik Üst İhtisas

-

2011

-

Tıpta Uzmanlık

Sağlık Bakanlığı

Ağız Çene Yüz Cerrahisi Klinik İhtisas

-

2013

-

 

Akademik Derece

Akademik Derece Tarihi

Dr.

1996

Doktora

2008

Yrd.Doç.Dr.

2008

Doç.Dr.

2009

Prof. Dr.

2014


Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

1997 - 2003

Doktora Öğrenciliği

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Kraniyo Maksillofasial Cerrahi, Klinik Fellow

2005 – 2008

Uzman Doktor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Kraniyo Maksillofasial Cerrahi, Klinik Fellow

2005 – 2006

Klinik Fellow

Providence Hospital Craniofacial Institute

2006 - 2007

Uzman Doktor

Acıbadem Bakırköy Hastanesi.

2007 - 2017

Yrd Doç Doktor

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

2008 - 2009

Doç Doktor

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

2009-2014

Prof Doktor

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

2014-2017

Serbest Tababet

Muayenehane

2017-Halen


Editörler Kurulunda Olduğu veya Hakemlik Yaptığı Bilimsel Dergiler


Hakemli Dergi Eleştirmeni

European Journal of Plastic Surgery

2007 - halen

Hakemli Dergi Eleştirmeni

The Cleft Palate-Craniofacial Journal

2007 - halen

Hakemli Dergi Eleştirmeni

International Journal of Dermatology

2009 - halen

Hakemli Dergi Eleştirmeni

Acıbadem Üniversitesi Dergisi

2009 - halen

Hakemli Dergi Eleştirmeni

Medical Practice and Reviews

 

Hakemli Dergi Eleştirmeni

Aesthetic Plastic Surgery

 

Hakemli Dergi Eleştirmeni

Lasers in Medical Science

 

Hakemli Dergi Eleştirmeni

Journal of Dentistry and Oral Hygiene

2010 - halen

Hakemli Dergi Eleştirmeni

Pediatrics

2012 - halen

Hakemli Dergi Eleştirmeni

Burns

2014- halen

Hakemli Dergi Eleştirmeni

İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi

 

2014- halen

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

  1. Tıpta Uzmanlık Tezi: Kalvariyal Kemik Defekti Modelinde Bone Morphogenic Protein-2 Ve Transforming Growth Factor-Beta Kullanılmasının Allogreft Yaşamına Etkisi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yücel Erk
  2. İleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Doktora Programı Tezi: Osteoradyonekroz Gelişmiş Kemiklerde Plak Vida Sisteminden Kontrollü Yavaş Salınan BMP-2 İle Ossifikasyonun Arttırılmasının Araştırılması. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yücel Erk

Danışmanlık Yaptığı Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı :

  1. Dr. Hacı Ömer Sağır’ın Tıpta Uzmanlık Tezi: Tendon kökenli mezenkimal kök hücre ile yağ doku kökenli mezenkimal kök hücrenin, hücrelerinden arındırılmış amniyotik membran ile kullanılmasının tendon iyileşmesi ve peritendinöz adezyonuna etkisinin araştırılması

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

1) Kalvariyal Kemik Defektlerinde Kullanılan Kemik Greftlerinin Yaşamsallığının Kontrollü Salınan Büyüme Faktörleri İle Arttırılma Çalışması 02 K120 290-22

(Araştırmacı, Uzmanlık tezi olan bu çalışmanın planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması)

 

2) Osteoradionekroz gelişmiş kemiklerde plak vida sisteminden kontrollü yavaş salınan BMP-2 ile osifikasyonun arttırılması (06 D01 101 005)

(Proje Yürütücücü ve Araştırmacı, Doktora tezi olan bu çalışmanın planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması)

 

3) Jelatin Kaplanmış Meme Protezlerinde Kontrollü 5-Fluorourasil Salımının Kapsül Oluşumuna Etkisi

(Araştırmacı, Deneysel çalışmanın planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması)

 

4) Kontrollü BMP Salan Distraktör ile Distraksiyon Osteogenezi Hızlandırılabilir Mi? (04 D09 101 004)

(Yardımcı Araştırmacı, Deneysel çalışmanın in vivo basamağına katılmak)

 

5) Farklı Yağlanma Paternleri Olan Kadınlarda Üç Farklı Bölgede Leptin Salgılanmasının ve Yağ Dokusu Morfolojisinin İncelenmesi

(Yardımcı Araştırmacı, klinik çalışmanın uygulama basamağına ve verilerin değerlendirilmesi aşamalarına katılmak)

 

6) Kraniyomaksillofasiyal Bölgede Kullanılan Hidroksiapatit Granüllerinin İnkorporasyonunun Ve Ossifikasyonunun Fibrin Doku Yapıştırıcı ve BMP Kullanılarak Arttırılma Çalışması

(Araştırmacı, Çalışmanın planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması)

 

7) Kemik Dokusu Kayıplarında, Otojen Mezankimal Kök Hücre Ekilmiş Allojenik Kemik Greftinin Tedavi Etkinliğinin Araştırılması

01103.STZ.2011-2 Kod Numaralı San-Tez Proje Çalışması

(Yardımcı Araştırmacı, Çalışmanın planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması)

 

8) Deri Dokusu Kayıplarında, Otojen Mezankimal Kök Hücre ve Keratinosit Ekilmiş Matriksin Tedavi Etkinliğinin Araştırılması

01101.STZ.2011-2 Kod Numaralı San-Tez Proje Çalışması

(Yardımcı Araştırmacı, Çalışmanın planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması)

 

İdari Görevler:       

  1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD Uzman Öğretim Görevlisi (2005-2006)
  2. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD Öğretim Üyeliği (2009-halen)
  3. Acıbadem Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2013-2017)