Meme (göğüs) küçültme ameliyatının meme kanseri ile ilişkisi nedir?

Hayır ilişkisi yoktur; aksine küçültme ameliyatları meme kitlesini azalttığı için kanser riskini azaltır. Çeşitli çalışmalarda meme (göğüs) küçültme ameliyatının kanser riskini % 27-70 oranında azalttığı bildirilmektedir. Meme (göğüs) küçültme ameliyatlarının meme kanseri riskini yarı yarıya azalttığı söylenebilir. Meme (göğüs) küçültme işlemi sırasında çıkartılan parçaların tümü patolojik incelemeye gönderilir. Bu da hastalar için ileriye yönelik çok önemli bir takip bilgisi oluşturur. Ayrıca bu şekilde tesadüf eseri kanser olguları da yakalanabilir. Bu durumda hastaların hayatı kurtulmuş olur.