Meme (göğüs) küçültme ameliyatı süt vermeyi engeller mi?

Bu konuda yapılmış birçok çalışma vardır. Çalışmalarda, meme (göğüs) küçültme işlemi yapılan kadınlarla memesi büyük olup küçültme ameliyatı yapılmamış kadınların süt verme oranları karşılaştırılmış ve büyük bölümünde oranlar birbirine benzer çıkmıştır. Meme (göğüs) küçültme ameliyatı yapılan hastaların süt verme oranlarının normal kadınlarla aynı olduğu söylenebilir. Aşırı büyük ve sarkık göğüsler dışında küçültme ameliyatları süt vermeyi etkilememektedir. Ancak meme (göğüs) küçültme ameliyatını yapan hekimin kalan meme dokusu ile meme başı arasında süt kanallarının devamlılığını korumaya özen göstermesi gerekmektedir.