Meme büyütme ameliyatlarında protez dışında yağ enjeksiyonları kullanılabilir mi?

Meme büyütme işlemlerinde protez dışında yağ enjeksiyonları son yıllarda gündeme gelen bir konudur, ancak protezdeki kadar net bir sonuç alınamamaktadır ve yeterli büyüklükler sağlanamamaktadır. Bu nedenle sıklıkla işlemin birkaç kere tekrarlanması gerekmektedir. Ayrıca meme protezi hastalarının genellikle zayıf olmaları ve vücutlarında yeterli miktarda yağ bulunmaması, bu yöntemin kullanımını kısıtlayan bir başka faktördür. Sonuçların kalıcılığının kesin olarak tahmin edilmemesi nedeni ile meme büyütmede standart yöntem meme protezleri uygulamasıdır. Kalıcılığı artırmak için kök hücreden zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonları yapılabilir. Bu durumda %80’e varan kalıcılık sağlanabilmektedir. Ancak maliyetleri çok yükseltmektedir.

Bugün için tek başına yağ enjeksiyonu ile meme büyütme ameliyatı ancak seçilmiş hastalarda ve belirgin meme asimetrisi olanlarda uygulanabilir.

Yağ enjeksiyonları ile meme protezlerinin birlikte kullanılması ise son yıllarda giderek daha yaygın kullanılan bir yöntemdir. Özellikle meme dokusu az olup uygulanan protezin üzerinde yeterli yumuşak doku örtüsü olamayan veya protezin sınırlarının tam olarak kamufle edilemeyeceği hasta gurubunda estetik kazanımları çok arttıran bir yöntem olarak tercih edilmektedir.

Yağ enjeksiyonları ile ilgili bir başka sorun, oluşan kalsifikasyonların ileride çekilecek mamografileri etkileme riskidir. Ancak yağ enjeksiyonları doğru plana yapıldığında bu risk azalmaktadır.