Kol germe ameliyatlarında anestezi gerekir mi?

Kol germe ameliyatları ameliyathane ortamında, genel anestezi ya da ağır sakinleştiriciler (sedasyon) altında gerçekleştirilir.