Kök hücreler nasıl elde edilir?

Laboratuvar koşullarında kök hücre üretmenin farklı yolları olsa da laboratuvarda üretilen kök hücrelerin klinik olarak kullanılması yasaktır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı kök hücre tedavisi yapılacak her hasta için bireysel başvuru yapılarak izin talep edilmesini şart koşmuştur. Sağlık Bakanlığı laboratuvar koşullarında hazırlanan kök hücrelerin ancak hayati riski olan hastalarda kullanılmasına müsaade etmektedir. Hali hazırda estetik işlemler için laboratuvar koşullarında hazırlanan kök hücrelerin kullanılmasına müsaade edilmemektedir.

Bugün için kök hücreler ile yapılan tüm uygulamalar hastaların dokularından (kemik iliği veya yağ dokusundan) kök hücrelerin izole edilip konsantre edilmesini takiben hücreler üzerinde hiçbir işlem yapılmadan tekrar kişinin kendisine nakledilmesi esasına dayanmaktadır.