Estetik göz kapağı ameliyatlarında anestezi gerekir mi?

Göz kapağı ameliyatları ameliyathane ortamında, genel anestezi ya da ağır sakinleştiriciler (sedasyon) altında gerçekleştirilir.