Botox yılan zehiri midir?

Botox yılan zehiri değildir. Clostridium botulinum isimli bir bakteriden üretilen bir bakteri toksindir.