Botox ne sıklıkta tekrarlanmalıdır?

Botox uygulamaları 4-6 ayda bir tekrarlanır. Botox uygulamasayısı arttıkça araları uzayabilir. Zamanla belli mimikler unutulur ve daha düşük dozlarla aynı etkiler sağlanabilir.